ฟังก์ชั่นส่งสมาร์ทโฟน: ส่งไปยังสมาร์ทโฟน

ท่านสามารถถ่ายโอนภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว XAVC S , ภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น หรือภาพเคลื่อนไหวแบบควิกโมชั่นไปยังสมาร์ทโฟนและเปิดดูได้ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Imaging Edge Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่าน

 1. MENU(เครือข่าย) → [ฟังก์ชั่นส่งสมาร์ทโฟน][ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] → ค่าที่ต้องการ
  • ถ้าท่านกดปุ่ม (ส่งไปยังสมาร์ทโฟน) ในโหมดดูภาพ หน้าจอตั้งค่าสำหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] จะปรากฏขึ้น
 2. ถ้าผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการถ่ายโอน หน้าจอข้อมูลจะปรากฏบนผลิตภัณฑ์ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลนั้น
  • วิธีการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปตามสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น

รายละเอียดรายการเมนู

เลือกบนอุปกรณ์นี้:
เลือกภาพบนผลิตภัณฑ์ที่จะถ่ายโอนไปยังสมาร์ทโฟน

(1) เลือกจาก [ภาพนี้] [ทั้งหมดของวันที่นี้] หรือ [หลายภาพ]

 • ตัวเลือกที่ปรากฏบนหน้าจออาจแตกต่างไปตามโหมดดูภาพที่เลือกในกล้อง

(2) ถ้าเลือก [หลายภาพ] ท่านสามารถเลือกภาพที่ต้องการได้โดยกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม จากนั้นกด MENU[ตกลง]

เลือกบนสมาร์ทโฟน:
แสดงภาพทั้งหมดที่บันทึกในการ์ดหน่วยความจำของผลิตภัณฑ์บนสมาร์ทโฟน

หมายเหตุ

 • ท่านสามารถถ่ายโอนภาพที่จัดเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำของกล้องเท่านั้น
 • ท่านสามารถเลือกขนาดภาพที่จะส่งไปยังสมาร์ทโฟนจาก [ต้นฉบับ], [2M] หรือ [VGA]
  หากต้องการเปลี่ยนขนาดภาพ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • สำหรับสมาร์ทโฟน Android
   เริ่ม Imaging Edge Mobile และเปลี่ยนขนาดภาพโดย [ตั้งค่า][ขนาดภาพคัดลอก]
  • สำหรับ iPhone/iPad
   เลือก Imaging Edge Mobile ในเมนูตั้งค่า และเปลี่ยนขนาดภาพโดยใช้ [ขนาดภาพคัดลอก]
 • ภาพ RAW จะถูกแปลงเป็นรูปแบบ JPEG เมื่อส่งไปแล้ว
 • ท่านไม่สามารถส่งภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ AVCHD ได้
 • ภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายโอนอาจแสดงไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟน ตัวอย่างเช่น ภาพเคลื่อนไหวอาจไม่แสดงอย่างราบรื่น หรืออาจไม่มีเสียง
 • ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น หรือภาพเคลื่อนไหวแบบควิกโมชั่นอาจไม่สามารถเปิดดูบนสมาร์ทโฟนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของภาพ
 • ผลิตภัณฑ์นี้แบ่งปันข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] กับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ ถ้าต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ ให้รีเซ็ตข้อมูลการเชื่อมต่อโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ MENU (เครือข่าย) → [ตั้งค่า Wi-Fi][รีเซ็ต SSID/รหัสลับ] หลังจากรีเซ็ตข้อมูลการเชื่อมต่อแล้ว ท่านต้องลงทะเบียนสมาร์ทโฟนอีกครั้ง
 • เมื่อตั้งค่า [โหมดเครื่องบิน] ไว้ที่ [เปิด] ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟน ตั้งค่า [โหมดเครื่องบิน] ไปที่ [ปิด]
 • ขณะถ่ายโอนภาพจำนวนมากหรือภาพเคลื่อนไหวที่มีความยาว ขอแนะนำให้จ่ายไฟให้กล้องจากเต้ารับติดผนังโดยใช้อะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย)