ระดับเสียงบันทึก

ท่านสามารถปรับระดับการบันทึกเสียงขณะตรวจสอบมิเตอร์ระดับเสียง

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ระดับเสียงบันทึก]
  2. เลือกระดับที่ต้องการโดยใช้ด้านขวา/ซ้ายของปุ่มควบคุม

รายละเอียดรายการเมนู

+:
ปรับเพิ่มระดับการบันทึกเสียง
-:
ปรับลดระดับการบันทึกเสียง
รีเซ็ต:
รีเซ็ตระดับการบันทึกเสียงกลับสู่ค่าเริ่มต้น

คำแนะนำ

  • เมื่อท่านบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงดัง ตั้งค่า [ระดับเสียงบันทึก] ไปที่ระดับเสียงที่เบากว่า การทำเช่นนี้จะช่วยให้ท่านบันทึกเสียงได้สมจริงมากกว่า เมื่อท่านบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงเบา ตั้งค่า [ระดับเสียงบันทึก] ไปที่ระดับเสียงที่ดังกว่าเพื่อให้ได้ยินชัดขึ้น

หมายเหตุ

  • แม้ว่าจะมีการตั้งค่า [ระดับเสียงบันทึก] ไว้ ลิมิตเตอร์จะทำงานตลอดเวลา
  • [ระดับเสียงบันทึก] ใช้งานได้เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น
  • [ระดับเสียงบันทึก] ใช้งานไม่ได้ในระหว่างการถ่ายภาพสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น
  • การตั้งค่า [ระดับเสียงบันทึก] จะถูกนำมาใช้กับทั้งไมโครโฟนภายในและช่องสัญญาณเข้า (ไมโครโฟน)