AEL ด้วยปุ่มชัตเตอร์ (ภาพนิ่ง)

ตั้งค่าว่าต้องการล็อคระดับแสงเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือไม่
เลือก [ปิด] เพื่อปรับโฟกัสและระดับแสงแยกกัน

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [AEL ด้วยปุ่มชัตเตอร์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
กำหนดระดับแสงหลังปรับโฟกัสอัตโนมัติเมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เมื่อตั้ง [โหมดโฟกัส] ไปที่ [AF ครั้งเดียว] เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [AF อัตโนมัติ] และผลิตภัณฑ์กำหนดแล้วว่าวัตถุกำลังเคลื่อนไหวหรือท่านถ่ายภาพต่อเนื่อง ระดับแสงที่กำหนดไว้จะถูกยกเลิก
เปิด:
ล็อคระดับแสงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
ปิด:
ไม่ล็อคระดับแสงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ใช้โหมดนี้หากท่านต้องการปรับโฟกัสและระดับแสงแยกจากกัน
ผลิตภัณฑ์จะปรับระดับแสงไปเรื่อยๆ ขณะถ่ายภาพในโหมด [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]

หมายเหตุ

  • การทำงานโดยใช้ปุ่ม AEL จะมีความสำคัญเหนือกว่าการตั้งค่า [AEL ด้วยปุ่มชัตเตอร์]