เลือกโฟลเดอร์ REC

ถ้าตั้งค่า [ชื่อโฟลเดอร์] ไปที่ [รูปแบบปกติ] และมี 2 โฟลเดอร์ขึ้นไป ท่านสามารถเลือกโฟลเดอร์ในการ์ดหน่วยความจำที่จะบันทึกภาพได้

  1. MENU(ตั้งค่า)→[เลือกโฟลเดอร์ REC]→โฟลเดอร์ที่ต้องการ

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถเลือกโฟลเดอร์เมื่อตั้งค่า [ชื่อโฟลเดอร์] ไว้ที่ [รูปแบบวันที่]