การใช้รายการ MENU

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของกล้องทั้งหมดรวมถึงการถ่ายภาพ การแสดงภาพและวิธีการใช้งาน ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของกล้องจาก MENU ได้เช่นกัน

  1. กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงหน้าจอเมนู

  2. เลือกการตั้งค่าที่ท่านต้องการปรับโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม หรือหมุนปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
    • เลือกแท็บ MENU (A) ที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วกดด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุมเพื่อย้ายไปยังแท็บ MENU อื่น
    • ท่านสามารถกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าได้โดยการกดปุ่ม MENU

  3. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดตรงกลาง เพื่อยืนยันการเลือก