ตั้งค่าเชื่อมตำแหน่ง

ท่านสามารถใช้แอปพลิเคชัน Imaging Edge Mobile เพื่อรับข้อมูลการระบุตำแหน่งจากสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับกล้องของท่านได้โดยใช้การสื่อสาร Bluetooth ท่านสามารถบันทึกข้อมูลการระบุตำแหน่งที่ได้มาเมื่อถ่ายภาพ

การเตรียมการล่วงหน้า

ในการใช้ฟังก์ชั่นเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งของกล้อง จะต้องมีแอปพลิเคชัน Imaging Edge Mobile

ถ้า “การเชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่ง” ไม่ปรากฏที่หน้าบนสุดของ Imaging Edge Mobile ท่านต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้ไว้ล่วงหน้า

 1. ติดตั้ง Imaging Edge Mobile ลงในสมาร์ทโฟนของท่าน

  • ท่านสามารถติดตั้ง Imaging Edge Mobile ได้จากแอปสโตร์ของสมาร์ทโฟน หากท่านได้ติดตั้งแอปพลิเคชันไว้แล้ว ให้อัปเดตเป็นรุ่นล่าสุด
 2. ถ่ายโอนภาพที่บันทึกไว้ล่วงหน้าไปยังสมาร์ทโฟนของท่านโดยใช้ฟังก์ชั่น [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] ของกล้อง

  • หลังจากถ่ายโอนภาพที่บันทึกโดยใช้กล้องไปยังสมาร์ทโฟนของท่านแล้ว “การเชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่ง” จะปรากฏที่หน้าบนสุดของแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนการใช้งาน

: การดำเนินการที่ทำในสมาร์ทโฟน

: การดำเนินการที่ทำในกล้อง

 1. : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชั่น Bluetooth ของสมาร์ทโฟนเปิดใช้งานอยู่

  • อย่าทำการจับคู่ Bluetooth ในหน้าจอตั้งค่าของสมาร์ทโฟน ในขั้นตอนที่ 2 ถึง 7 ทำการจับคู่โดยใช้กล้องและแอปพลิเคชัน Imaging Edge Mobile
  • หากท่านทำการจับคู่ในหน้าจอตั้งค่าของสมาร์ทโฟนโดยไม่ได้ตั้งใจในขั้นตอนที่ 1 ให้ยกเลิกการจับคู่ จากนั้นทำการจับคู่ตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 7 ต่อไปนี้ โดยใช้กล้องและแอปพลิเคชัน Imaging Edge Mobile
 2. : ในกล้อง เลือก MENU (เครือข่าย) → [ตั้งค่า Bluetooth][ฟังก์ชั่น Bluetooth] [เปิด]

 3. : ในกล้อง เลือก MENU (เครือข่าย) → [ตั้งค่า Bluetooth] [การจับคู่]

 4. : เปิด Imaging Edge Mobile ในสมาร์ทโฟนของท่านและแตะ “การเชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่ง

  • ถ้า “การเชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่ง” ไม่ปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอน “การเตรียมการล่วงหน้า” ที่ด้านบน

 5. : เปิดใช้งาน [การเชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่ง] ในหน้าจอตั้งค่า [การเชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่ง] ของ Imaging Edge Mobile

 6. : ทำตามคำแนะนำในหน้าจอตั้งค่า [การเชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่ง] ของ Imaging Edge Mobile จากนั้นเลือกกล้องของท่านจากรายการ

 7. : เลือก [ตกลง] เมื่อข้อความปรากฏขึ้นบนจอภาพของกล้อง

  • การจับคู่กล้องและ Imaging Edge Mobile เสร็จสมบูรณ์
 8. : ในกล้อง เลือก MENU (เครือข่าย) → [ตั้งค่าเชื่อมตำแหน่ง] [เชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่ง] [เปิด]

  • (ไอคอนรับข้อมูลการระบุตำแหน่ง) จะแสดงขึ้นบนจอภาพของกล้อง ข้อมูลการระบุตำแหน่งที่สมาร์ทโฟนได้รับมาโดยใช้ GPS ฯลฯ จะถูกบันทึกไว้เมื่อถ่ายภาพ

รายละเอียดรายการเมนู

เชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่ง:
ตั้งค่าว่าให้รับข้อมูลการระบุตำแหน่งโดยเชื่อมโยงกับสมาร์ทโฟนหรือไม่
แก้เวลาอัตโนมัติ:
ตั้งค่าว่าให้แก้ไขการตั้งวันที่ของกล้องโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนที่เชื่อมโยงกันหรือไม่
ปรับพื้นที่อัตโนมัติ:
ตั้งค่าว่าให้แก้ไขการตั้งพื้นที่ของกล้องโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนที่เชื่อมโยงกันหรือไม่

ไอคอนที่จะแสดงขึ้นขณะกำลังรับข้อมูลการระบุตำแหน่ง

(กำลังรับข้อมูลการระบุตำแหน่ง): กล้องกำลังรับข้อมูลการระบุตำแหน่ง

(ไม่สามารถรับข้อมูลการระบุตำแหน่งได้): กล้องไม่สามารถรับข้อมูลการระบุตำแหน่ง

(การเชื่อมต่อ Bluetooth ใช้งานได้): ทำการเชื่อมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟนแล้ว

(การเชื่อมต่อ Bluetooth ใช้งานไม่ได้): ไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟน

คำแนะนำ

 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่ง เมื่อ Imaging Edge Mobile กำลังทำงานในสมาร์ทโฟนของท่าน แม้ว่าจอภาพของสมาร์ทโฟนจะดับลง อย่างไรก็ตาม หากปิดกล้องไปชั่วขณะ ข้อมูลการระบุตำแหน่งอาจไม่เชื่อมโยงทันทีเมื่อท่านเปิดกล้องขึ้นมาอีกครั้ง ในกรณีนี้ ข้อมูลการระบุตำแหน่งจะเชื่อมโยงทันทีหากท่านเปิดหน้าจอ Imaging Edge Mobile บนสมาร์ทโฟน
 • เมื่อไม่ได้ใช้งาน Imaging Edge Mobile เช่น เมื่อรีสตาร์ทสมาร์ทโฟน ให้เปิด Imaging Edge Mobile เพื่อเริ่มการเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งต่อไปใหม่
 • หากฟังก์ชั่นเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งทำงานไม่ถูกต้อง ให้ดูหมายเหตุต่อไปนี้และทำการจับคู่อีกครั้ง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชั่น Bluetooth ของสมาร์ทโฟนเปิดใช้งานอยู่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้ฟังก์ชั่น Bluetooth
  • ยืนยันว่า [โหมดเครื่องบิน] สำหรับกล้องถูกตั้งค่าไปที่ [ปิด]
  • ลบข้อมูลการจับคู่สำหรับกล้องที่บันทึกไว้ใน Imaging Edge Mobile
  • ดำเนินการ [รีเซ็ตตั้งค่าเครือข่าย] ของกล้อง
 • สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียด โปรดไปที่หน้าสนับสนุนต่อไปนี้
  https://www.sony.net/iem/btg/

หมายเหตุ

 • เมื่อท่านลบการตั้งค่ากล้อง ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบด้วย หากต้องการทำการจับคู่อีกครั้ง ให้ลบข้อมูลการจับคู่สำหรับกล้องที่บันทึกไว้ใน Imaging Edge Mobile ก่อนลองอีกครั้ง
 • ข้อมูลการระบุตำแหน่งจะไม่ได้รับการบันทึก เมื่อกล้องรับข้อมูลไม่ได้ เช่น เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ Bluetooth
 • กล้องสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ได้สูงสุด 15 เครื่อง แต่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งกับข้อมูลของสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น หากท่านต้องการเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งกับข้อมูลของสมาร์ทโฟนเครื่องอื่น ให้ปิดฟังก์ชั่น [การเชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่ง] ของสมาร์ทโฟนที่เชื่อมโยงอยู่แล้ว
 • หากการเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่เสถียร ให้นำสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น คนหรือวัตถุโลหะ ที่อยู่ระหว่างกล้องกับสมาร์ทโฟนที่จับคู่ออกจากบริเวณนั้น
 • เมื่อจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้เมนู [การเชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่ง] ใน Imaging Edge Mobile
 • ในการใช้ฟังก์ชั่นเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งของกล้อง ให้ตั้งค่า [รีโมทควบคุมBluetooth] ไปที่ [ปิด]
 • ระยะการสื่อสารสำหรับ Bluetooth หรือ Wi-Fi อาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการใช้งาน

สมาร์ทโฟนที่รองรับ

 ดูข้อมูลล่าสุดได้ที่หน้าสนับสนุน

https://www.sony.net/iem/


 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของ Bluetooth ที่ใช้ได้กับสมาร์ทโฟนของท่าน โปรดดูที่เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์สำหรับสมาร์ทโฟนของท่าน