ออโต้ HDR

ถ่ายภาพสามภาพโดยใช้ระดับแสงต่าง ๆ และนำภาพที่มีระดับแสงเหมาะสม ส่วนสว่างของภาพที่เปิดรับแสงน้อยเกินไป และส่วนมืดของภาพที่เปิดรับแสงมากเกินไป มารวมกันเพื่อสร้างภาพที่มีช่วงการไล่แสงเงาอย่างยอดเยี่ยม (ช่วงไดนามิกสูง) บันทึกภาพที่มีการรับแสงพอดีหนึ่งภาพและภาพซ้อนแสงอีกหนึ่งภาพ

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [DRO/ออโต้ HDR][ออโต้ HDR]
 2. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการโดยกดด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม

รายละเอียดรายการเมนู

ออโต้ HDR: ปรับแสงที่ต่างอัตโนมัติ:
แก้ไขความสว่างอัตโนมัติ
ออโต้ HDR: ปรับแสงที่ต่าง 1.0 EV ― ออโต้ HDR: ปรับแสงที่ต่าง 6.0 EV:
ตั้งค่าความต่างระดับแสง ตามคอนทราสต์ของวัตถุ เลือกระดับการปรับให้เหมาะสมที่สุดจากระดับ 1.0EV (อ่อน) ถึง 6.0EV (เข้ม)
ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านตั้งค่าระดับแสงไว้ที่ 2.0 EV ภาพสามภาพจะถูกประกอบเข้าด้วยกันโดยมีระดับแสงดังต่อไปนี้: −1.0 EV ระดับแสงที่ถูกต้องและ +1.0 EV

คำแนะนำ

 • ลั่นชัตเตอร์สามครั้งต่อหนึ่งภาพ ระมัดระวังเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้:
  • ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อวัตถุไม่เคลื่อนไหวหรือไม่กะพริบไฟ
  • อย่าเปลี่ยนองค์ประกอบก่อนถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่นนี้ใช้งานไม่ได้เมื่อ [รูปแบบไฟล์] คือ [RAW] หรือ [RAW & JPEG]
 • [ออโต้ HDR] ไม่ทำงานในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  • [เลือกบรรยากาศ]
 • [ออโต้ HDR] ไม่ทำงานในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • เมื่อเลือก [NR แบบหลายภาพ] ไว้
  • เมื่อตั้ง [เอฟเฟ็คของภาพ] ไว้ที่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจาก [ปิด]
  • เมื่อตั้ง [โปรไฟล์ภาพ] ไว้ที่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจาก [ปิด]
 • ท่านไม่สามารถเริ่มถ่ายภาพถัดไป จนกว่ากระบวนการบันทึกหลังท่านถ่ายภาพจะเสร็จสิ้น
 • ท่านอาจจะไม่สามารถได้เอฟเฟ็คที่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับความแตกต่างของความสว่างของวัตถุ และเงื่อนไขการถ่ายภาพ
 • เมื่อใช้งานแฟลช ฟังก์ชั่นนี้จะได้ผลน้อย
 • เมื่อภาพมีคอนทราสต์ต่ำ หรือเมื่อกล้องสั่นหรือเกิดอาการวัตถุเบลอ ท่านอาจจะไม่ได้ภาพ HDR ที่ดี จะแสดงขึ้นเหนือภาพที่บันทึกเพื่อแจ้งให้ทราบว่ากล้องตรวจพบภาพเบลอ เปลี่ยนองค์ประกอบหรือถ่ายภาพใหม่อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงภาพเบลอ หากจำเป็น