ควบคุม AF/MF

ท่านสามารถเปลี่ยนสลับโหมดโฟกัสจากอัตโนมัติเป็นโฟกัสเองหรือกลับกัน ได้อย่างง่ายดายขณะถ่ายภาพ โดยไม่จำเป็นต้องขยับตำแหน่งมือจับ

  1. เลื่อนก้านเลื่อน AF/MF/AEL ไปยังตำแหน่ง AF/MF จากนั้นกดปุ่ม AF/MF

ขณะปรับโฟกัสอัตโนมัติ:
เปลี่ยนเป็นโหมดโฟกัสด้วยตัวเองชั่วคราว ปรับโฟกัสโดยหมุนวงแหวนปรับโฟกัส (A) พร้อมกับกดปุ่ม AF/MF เอาไว้

ขณะปรับโฟกัสด้วยตัวเอง:
เปลี่ยนโหมดโฟกัสเป็นอัตโนมัติชั่วคราวขณะที่กดปุ่ม AF/MF ค้างไว้

คำแนะนำ

  • ถ้าหากท่านเลือก [กดสลับควบคุม AF/MF] ใน [ปุ่ม AF/MF] ใต้ [คีย์กำหนดเอง] โหมดโฟกัสจะถูกเปลี่ยนไปถึงแม้ท่านจะปล่อยนิ้วมือออกจากปุ่มแล้ว

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถตั้งฟังก์ชั่น [กดควบคุม AF/MF ค้าง] เป็น [ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย], [ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา] หรือ [ปุ่มลง] ของปุ่มควบคุมได้