ตัวเลือก NTSC/PAL

แสดงภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยผลิตภัณฑ์บนทีวีระบบ NTSC/PAL

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือก NTSC/PAL] [ตกลง]

หมายเหตุ

  • ถ้าท่านเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ได้ฟอร์แมทด้วยระบบวิดีโออื่นก่อนหน้านี้ จะมีข้อความแจ้งว่าท่านต้องฟอร์แมทการ์ดใหม่อีกครั้งปรากฏขึ้น
    หากต้องการบันทึกด้วยระบบอื่น ให้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำใหม่อีกครั้งหรือใช้การ์ดหน่วยความจำอันอื่น
  • เมื่อท่านดำเนินการ [ตัวเลือก NTSC/PAL] และการตั้งค่าถูกเปลี่ยนจากการตั้งค่าเริ่มต้น ข้อความ "เลือกใช้งานในระบบ NTSC" หรือ "เลือกใช้งานในระบบ PAL" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเริ่มต้น