แสดง Live View

ตั้งว่าจะแสดงหรือไม่แสดงภาพที่ถูกเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการปรับการชดเชยแสง สมดุลแสงสีขาว [สร้างสรรค์ภาพถ่าย] หรือ [เอฟเฟ็คของภาพ] บนหน้าจอ

 1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [แสดง Live View] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

การตั้งค่าเอฟเฟ็ค เปิด:
แสดงภาพ Live View ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับภาพที่จะถ่ายได้ที่สุด โดยใช้การตั้งค่าที่ท่านกำหนดไว้ทั้งหมด การตั้งค่านี้มีประโยชน์เมื่อท่านต้องการถ่ายภาพโดยตรวจสอบผลที่ได้บนหน้าจอ Live View
การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด:
แสดงภาพ Live View โดยไม่มีผลกระทบจากการปรับการชดเชยแสง สมดุลแสงสีขาว [สร้างสรรค์ภาพถ่าย] หรือ [เอฟเฟ็คของภาพ] เมื่อใช้งานการตั้งค่านี้ ท่านจะสามารถตรวจสอบองค์ประกอบของภาพได้อย่างง่ายดาย
Live View จะแสดงด้วยความสว่างที่เหมาะสมเสมอ แม้ว่าจะอยู่ในโหมด [ปรับระดับแสงเอง]
เมื่อเลือก [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด] ไอคอน จะแสดงบนหน้าจอ Live View

คำแนะนำ

 • เมื่อใช้งานแฟลชของผู้ผลิตอื่น เช่น แฟลชสตูดิโอ การแสดงภาพ Live View อาจจะมืดสำหรับค่าความเร็วชัตเตอร์บางค่า เมื่อตั้งค่า [แสดง Live View] ไว้ที่ [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด] Live View จะแสดงภาพให้สว่างเพื่อที่ท่านจะได้ตรวจสอบองค์ประกอบภาพได้โดยง่าย

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถตั้งค่า [แสดง Live View] ไปที่ [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด] ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  • [ภาพเคลื่อนไหว]
  • [สโลและควิกโมชั่น]
  • [เลือกบรรยากาศ]
 • เมื่อตั้ง [แสดง Live View] ไว้ที่ [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด] ความสว่างของภาพที่ถ่ายจะไม่เท่ากันกับภาพที่แสดงด้วย Live View