การอัดเสียง

ตั้งค่าว่าต้องการบันทึกเสียงขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือไม่ เลือก [ปิด] เพื่อป้องกันการบันทึกเสียงการทำงานของกล้องและเลนส์

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [การอัดเสียง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
บันทึกเสียง (สเตอริโอ)
ปิด:
ไม่บันทึกเสียง