การติด/การถอดเลนส์

ปิดกล้องก่อนจะทำการใส่หรือถอดเลนส์

 1. ถอดฝาปิดตัวกล้อง (A) ออกจากกล้องและถอดฝาปิดท้ายเลนส์ (B) ออกจากด้านหลังเลนส์

  • ขอแนะนำให้ใส่ฝาปิดหน้าเลนส์เมื่อท่านถ่ายภาพเสร็จแล้ว
 2. เมาท์เลนส์โดยให้เครื่องหมายดัชนีสีขาว (ดัชนีเมาท์)ทั้งสองบนเลนส์และกล้องอยู่ในแนวเดียวกัน

  • ถือกล้องคว่ำลงเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกเข้าไปในตัวกล้อง
 3. ขณะที่ดันเลนส์เบาๆ เข้าหากล้อง ให้หมุนเลนส์ช้าๆ ตามลูกศรจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเข้าในตำแหน่งล็อค

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่เลนส์เข้าไปตรงๆ

เมื่อต้องการถอดเลนส์

กดปุ่มปลดเลนส์ (A) ค้างไว้และหมุนเลนส์ไปในทิศทางของลูกศรจนหมุนต่อไม่ได้

หลังจากถอดเลนส์แล้ว ให้ใส่ฝาปิดตัวกล้องเข้ากับกล้อง และใส่ฝาปิดเลนส์เข้ากับด้านหน้าและด้านหลังเลนส์เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกเข้าไปในกล้องและเลนส์

หมายเหตุ

 • เมื่อทำการใส่/ถอดเลนส์ ให้ทำอย่างรวดเร็วในบริเวณที่ปลอดฝุ่น
 • อย่ากดปุ่มปลดเลนส์ขณะกำลังติดเลนส์
 • อย่าใช้ความรุนแรงขณะติดเลนส์
 • ต้องมีอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ (แยกจำหน่าย) หากต้องการใช้เลนส์ A-mount (แยกจำหน่าย) ดูรายละเอียดการใช้งานอะแดปเตอร์แปลงเมาท์จากคำแนะนำการใช้งานที่ให้มาด้วยกันกับอะแดปเตอร์แปลงเมาท์
 • เมื่อท่านใช้เลนส์ที่มีช่องต่อขาตั้ง ให้ติดขาตั้งเข้ากับช่องต่อขาตั้งของเลนส์เพื่อช่วยถ่วงน้ำหนักของเลนส์ให้เท่ากัน
 • เมื่อถือกล้องที่มีเลนส์ติดอยู่ ให้จับทั้งกล้องและเลนส์ให้แน่น
 • อย่าจับส่วนของเลนส์ที่ยื่นออกมาเพื่อซูมหรือปรับโฟกัส