จำกัดบริเวณปรับโฟกัส

โดยการจำกัดประเภทการตั้งค่าพื้นที่โฟกัสที่ใช้ได้ไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส] ได้เร็วขึ้น

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [จำกัดบริเวณปรับโฟกัส] → ทำเครื่องหมายถูกบนพื้นที่โฟกัสที่ท่านต้องการใช้ แล้วเลือก [ตกลง]
    ประเภทของพื้นที่โฟกัสที่ทำเครื่องหมายไว้ด้วย จะใช้เป็นการตั้งค่าได้

คำแนะนำ

  • เมื่อท่านกำหนด [สลับบริเวณปรับโฟกัส] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง] พื้นที่โฟกัสจะเปลี่ยนทุก ๆ ครั้งที่ท่านกดคีย์ที่กำหนดไว้ โดยการจำกัดประเภทของพื้นที่โฟกัสที่เลือกได้ด้วย [จำกัดบริเวณปรับโฟกัส] ไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าพื้นที่โฟกัสที่ท่านต้องการได้เร็วขึ้น

    หากท่านกำหนด [สลับบริเวณปรับโฟกัส] ให้กับคีย์กำหนดเอง ขอแนะนำให้ท่านจำกัดประเภทของพื้นที่โฟกัสด้วย [จำกัดบริเวณปรับโฟกัส]

หมายเหตุ

  • ประเภทของพื้นที่โฟกัสที่ท่านไม่ได้ทำเครื่องหมายถูกไว้ไม่สามารถเลือกได้โดยใช้ MENU หรือเมนู Fn (ฟังก์ชั่น) ในการเลือกพื้นที่โฟกัส ให้ทำเครื่องหมายถูกโดยใช้ [จำกัดบริเวณปรับโฟกัส]
  • หากท่านลบเครื่องหมายถูกสำหรับพื้นที่โฟกัสที่บันทึกไว้ด้วย [สลับ AF แนวตั้งนอน] หรือ [บันทึกบริเวณ AF] การตั้งค่าที่บันทึกไว้จะเปลี่ยนแปลง