การใช้ก้านเลื่อน AF/MF/AEL

ท่านสามารถสลับฟังก์ชั่นของปุ่ม AF/MF/AEL เป็น AF/MF หรือ AEL ได้โดยเปลี่ยนตำแหน่งของก้านเลื่อน AF/MF/AEL

เมื่อหมุนก้านเลื่อน AF/MF/AEL (A) ไปที่ตำแหน่ง AF/MF แล้วกดปุ่ม (B) โหมดโฟกัสจะสลับไปมาชั่วคราวระหว่างโหมดอัตโนมัติกับโหมดแมนนวล (ควบคุม AF/MF) เมื่อหมุนก้านเลื่อน AF/MF/AEL ไปที่ตำแหน่ง AEL และกดปุ่ม กล้องจะล็อคระดับแสง (ล็อค AE)