ซูมภาพคมชัด/ซูมดิจิตอล (ซูม)

เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นซูมอื่นที่ไม่ใช่การซูมด้วยเลนส์ ท่านสามารถซูมได้มากกว่าช่วงการซูมของการซูมด้วยเลนส์

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ตั้งค่าซูม][เปิด:ซูมภาพคมชัด] หรือ [เปิด:ซูมดิจิตอล]
  2. เมื่อติดเลนส์เพาเวอร์ซูม เลื่อนก้านปรับซูมหรือแหวนซูมของเลนส์ซูมเพื่อขยายวัตถุ
    • เมื่อท่านทำการซูมจนเกินกว่าช่วงการซูมของการซูมด้วยเลนส์ กล้องจะเปลี่ยนไปเป็นการซูมแบบอื่นที่ไม่ใช่การซูมด้วยเลนส์โดยอัตโนมัติ
  3. เมื่อติดเลนส์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่เลนส์เพาเวอร์ซูม ให้เลือก MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [ซูม] → ค่าที่ต้องการ
    กดที่ตรงกลางปุ่มควบคุมเพื่อออกจากการใช้งาน
    • ท่านยังสามารถกำหนดฟังก์ชั่น [ซูม] ให้กับปุ่มที่ต้องการได้โดยการเลือก MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง]