ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส: ชัตเตอร์แบบสัมผัส

เมื่อท่านถ่ายภาพโดยใช้จอภาพ กล้องจะโฟกัสไปยังจุดที่ท่านสัมผัสและถ่ายภาพนิ่งโดยอัตโนมัติ
ตั้งค่า MENU (ตั้งค่า) → [ระบบสัมผัส] ไว้ที่ [เปิด] ล่วงหน้า

 1. เลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส][ชัตเตอร์แบบสัมผัส]
 2. แตะไอคอน ภายในสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ด้านขวาบนของจอภาพขณะที่หน้าจอถ่ายภาพแสดงขึ้น

  เครื่องหมายทางด้านซ้ายของไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม และฟังก์ชั่นชัตเตอร์แบบสัมผัสจะทำงาน

  • ยกเลิก [ชัตเตอร์แบบสัมผัส] ได้โดยแตะที่ไอคอน อีกครั้ง
  • ฟังก์ชั่นชัตเตอร์แบบสัมผัสถูกยกเลิกเมื่อรีสตาร์ทกล้อง
 3. แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัส

  เมื่อวัตถุที่ท่านสัมผัสอยู่ในโฟกัสแล้ว ภาพนิ่งจะถูกบันทึก

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชั่นการถ่ายภาพแบบต่างๆ ด้านล่างนี้ได้โดยแตะที่จอภาพ
  • การถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้ชัตเตอร์แบบสัมผัส

   เมื่อตั้งค่า [โหมดขับเคลื่อน] ไว้ที่ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] ท่านสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องขณะสัมผัสจอภาพ

  • การถ่ายภาพฉากกีฬาต่อเนื่องโดยใช้ชัตเตอร์แบบสัมผัส

   เมื่อตั้งค่า [เลือกบรรยากาศ] ไว้ที่ [กีฬา] ท่านสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องขณะสัมผัสจอภาพ

  • การถ่ายภาพคร่อมต่อเนื่องโดยใช้ชัตเตอร์แบบสัมผัส

   ผลิตภัณฑ์จะถ่ายภาพสามภาพ พร้อมกับปรับระดับแสงอัตโนมัติจากพื้นฐาน เป็นมืดลง แล้วจึงสว่างขึ้น เมื่อตั้งค่า [โหมดขับเคลื่อน] ไว้ที่ [คร่อมต่อเนื่อง] ให้แตะจอภาพค้างไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการถ่ายภาพ ท่านสามารถเลือกภาพที่ชอบหลังจากการบันทึก

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่น [ชัตเตอร์แบบสัมผัส] ใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • ขณะถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ
  • เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [ภาพเคลื่อนไหว]
  • เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [สโลและควิกโมชั่น]
  • เมื่อ [โหมดโฟกัส] เป็น [โฟกัสด้วยตัวเอง]
  • เมื่อ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [จุดที่ปรับได้]
  • เมื่อ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [จุดที่ปรับได้แบบขยาย]
  • เมื่อ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [ติดตาม: จุดที่ปรับได้]
  • เมื่อ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [ติดตาม: จุดที่ปรับได้แบบขยาย]
  • ขณะใช้ฟังก์ชั่นซูมดิจิตอล
  • ขณะใช้ [ซูมภาพคมชัด]