บันทึกด้วยปุ่มชัตเตอร์

ท่านสามารถเริ่มหรือหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยกดปุ่มชัตเตอร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและกดง่ายกว่าปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว)

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [บันทึกด้วยปุ่มชัตเตอร์] → การตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
เปิดใช้งานการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ปุ่มชัตเตอร์เมื่อตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไปที่ [ภาพเคลื่อนไหว] หรือ [สโลและควิกโมชั่น]
ปิด:
ปิดใช้งานการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ปุ่มชัตเตอร์

คำแนะนำ

  • เมื่อตั้งค่า [บันทึกด้วยปุ่มชัตเตอร์] ไปที่ [เปิด] ท่านยังคงสามารถเริ่มหรือหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยกดปุ่ม MOVIE
  • เมื่อตั้งค่า [บันทึกด้วยปุ่มชัตเตอร์] ไว้ที่ [เปิด] ท่านสามารถใช้ปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มหรือหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวบนอุปกรณ์บันทึก/อุปกรณ์แสดงภาพภายนอกโดยใช้ [ควบคุม REC]

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งค่า [บันทึกด้วยปุ่มชัตเตอร์] ไปที่ [เปิด] ท่านจะไม่สามารถโฟกัสโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งระหว่างบันทึกภาพเคลื่อนไหว