แสดงตัวกำหนด (ภาพเคลื่อนไหว)

ตั้งค่าว่าจะให้แสดงเครื่องหมายโดยใช้ [ตั้งค่าตัวกำหนด] บนจอภาพหรือช่องมองภาพขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือไม่

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [แสดงตัวกำหนด] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงเครื่องหมาย เครื่องหมายจะไม่ถูกบันทึกลงในภาพ
ปิด:
ไม่แสดงเครื่องหมาย

หมายเหตุ

  • เครื่องหมายจะปรากฏขึ้นเมื่อเลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ (ภาพเคลื่อนไหว) หรือ หรือเมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว
  • ท่านไม่สามารถแสดงเครื่องหมายเมื่อใช้ [ขยายโฟกัส]
  • เครื่องหมายจะปรากฏขึ้นบนจอภาพหรือช่องมองภาพ (ท่านไม่สามารถส่งออกเครื่องหมายได้)