เส้นตาราง

ตั้งค่าว่าต้องการแสดงเส้นตารางหรือไม่ เส้นตารางจะช่วยท่านในการจัดองค์ประกอบของภาพ

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [เส้นตาราง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เส้นกฎสามส่วน:
วางวัตถุไว้ใกล้กับหนึ่งในเส้นตารางที่แบ่งภาพออกเป็นสามส่วน เพื่อให้ภาพมีองค์ประกอบที่สมดุล
ตารางสี่เหลี่ยม:
ตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสช่วยให้ตรวจสอบแนวระดับขององค์ประกอบในภาพได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับประเมินองค์ประกอบภาพเมื่อถ่ายภาพวิว ภาพระยะใกล้ หรือเมื่อทำการสแกนด้วยกล้อง
ต.สี่เหลี่ยม+ ทแยงมุม:
วางวัตถุบนเส้นแนวทะแยง เพื่อแสดงความรู้สึกฮึกเหิมและมีพลัง
ปิด:
ไม่แสดงเส้นตาราง