ฟอร์แมต

เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำกับกล้องนี้เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดโดยใช้กล้อง เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ของการ์ดหน่วยความจำ พึงระลึกว่าการฟอร์แมตจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำอย่างถาวร และไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ บันทึกข้อมูลที่มีค่าลงในคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

  1. MENU(ตั้งค่า) → [ฟอร์แมต]

หมายเหตุ

  • การฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดออกอย่างถาวร รวมทั้งภาพที่ป้องกันไว้และการตั้งค่าที่บันทึกไว้ (ตั้งแต่ M1 ถึง M4)
  • ไฟแสดงสถานะการเข้าถึงจะติดสว่างในระหว่างที่ทำการฟอร์แมต ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกขณะที่ไฟแสดงสถานะการเข้าถึงติดสว่าง
  • ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในกล้องนี้ หากท่านฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ การ์ดหน่วยความจำอาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการฟอร์แมต
  • การฟอร์แมตอาจใช้เวลาสองสามนาที ขึ้นอยู่กับการ์ดหน่วยความจำ
  • ท่านไม่สามารถฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำได้หากแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 1%