คร่อม DRO

ท่านสามารถบันทึกได้รวมสามภาพ โดยแต่ละภาพมีค่าระดับการปรับช่วงไดนามิกที่แตกต่างกัน

  1. เลือก / (โหมดขับเคลื่อน) บนปุ่มควบคุม → [คร่อม DRO]
    • ท่านสามารถตั้งโหมดขับเคลื่อนได้เช่นกันโดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดขับเคลื่อน]
  2. เลือกโหมดที่ต้องการด้วยด้าน ขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุม
  3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ

รายละเอียดรายการเมนู

คร่อม DRO: Lo:
บันทึกภาพสามภาพติดต่อกันโดยเปลี่ยนค่าระดับการปรับช่วงไดนามิกเล็กน้อย (Lv 1, Lv 2 และ Lv 3)
คร่อม DRO: Hi:
บันทึกภาพสามภาพติดต่อกันโดยเปลี่ยนค่าระดับการปรับช่วงไดนามิกมาก (Lv 1, Lv 3 และ Lv 5)

หมายเหตุ

  • ภาพสุดท้ายจะแสดงในการแสดงภาพอัตโนมัติ