ตั้งค่าชื่อไฟล์

ท่านสามารถระบุอักขระสามตัวแรกของชื่อไฟล์สำหรับภาพที่ถ่าย

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่าชื่อไฟล์]
  2. เลือกช่องป้อนข้อมูลสำหรับชื่อไฟล์เพื่อแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นป้อนอักขระสามตัวที่ท่านเลือก

หมายเหตุ

  • สามารถป้อนได้เฉพาะอักขระที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และเครื่องหมายขีดล่างเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้เครื่องหมายขีดล่างเป็นอักขระตัวแรกได้
  • อักขระสามตัวของชื่อไฟล์ที่ท่านระบุโดยใช้ [ตั้งค่าชื่อไฟล์] จะถูกนำมาใช้กับภาพที่ถ่ายหลังเปลี่ยนการตั้งค่าเท่านั้น