โฟกัสด้วยตัวเอง

เมื่อปรับโฟกัสให้เหมาะสมได้ยากในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ท่านสามารถทำการปรับโฟกัสด้วยตัวเองได้

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดโฟกัส][โฟกัสด้วยตัวเอง]
  2. หมุนวงแหวนปรับโฟกัสเพื่อให้ได้โฟกัสคมชัด

    • เมื่อหมุนวงแหวนปรับโฟกัส ระยะโฟกัสจะปรากฏบนหน้าจอ
      ระยะโฟกัสไม่แสดงขึ้นเมื่อเสียบอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ (แยกจำหน่าย)
  3. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

หมายเหตุ

  • เมื่อใช้ช่องมองภาพ ให้ปรับระดับไดออปเตอร์เพื่อให้ได้โฟกัสที่ถูกต้องบนช่องมองภาพ
  • ระยะโฟกัสที่แสดงเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น