การชาร์จโดยเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

สามารถชาร์จก้อนแบตเตอรี่ได้โดยต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายไมโคร USB

  1. ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ และเชื่อมต่อกับขั้วต่อ USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

  • ถ้าหากผลิตภัณฑ์ต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตักที่ไม่ได้ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า ระดับแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์จะลดลง อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเป็นระยะเวลานาน
  • อย่าเปิด/ปิด หรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นจากโหมดหลับขณะที่มีการเชื่อมต่อ USB ระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ก่อนเปิด/ปิด หรือรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นจากโหมดหลับ ให้ถอดกล้องออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน
  • ไม่สามารถรับประกันการทำงานอย่างถูกต้องกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิดได้
  • ไม่สามารถรับประกันการชาร์จกับคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบ คอมพิวเตอร์ดัดแปลง หรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านฮับ USB
  • กล้องอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อใช้อุปกรณ์ USB อื่นในเวลาเดียวกัน