รูปแบบไฟล์ (ภาพเคลื่อนไหว)

เลือกรูปแบบไฟล์ภาพเคลื่อนไหว

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [รูปแบบไฟล์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

 รูปแบบไฟล์ คุณลักษณะ
XAVC S 4K บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยความละเอียด 4K (3840×2160) ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home
XAVC S HD บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยคุณภาพที่คมชัดกว่า AVCHD ด้วยจำนวนข้อมูลที่มากกว่า
AVCHD รูปแบบ AVCHD สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บอื่น ๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ได้เป็นจำนวนมาก ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในคอมพิวเตอร์หรือสร้างแผ่นดิสก์ที่รองรับรูปแบบนี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [AVCHD] ขนาดไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวจะถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ 2 GB ถ้าขนาดไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใกล้ถึง 2 GB ในระหว่างการบันทึก ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ