การบันทึกการตั้งค่าถ่ายภาพไปยังคีย์แบบกำหนดเอง (บันทึกถ่ายกำหนดเอง)

ท่านสามารถบันทึกการตั้งค่าถ่ายภาพ (เช่น ระดับแสง การตั้งค่าโฟกัส โหมดขับเคลื่อน ฯลฯ) ไปยังคีย์แบบกำหนดเองไว้ล่วงหน้าและเรียกใช้ค่าเหล่านี้ชั่วคราวในขณะกดคีย์ค้างไว้ เพียงกดคีย์แบบกำหนดเองเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างรวดเร็วและปล่อยคีย์เพื่อกลับคืนสู่ค่าดั้งเดิม ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์เมื่อบันทึกฉากที่มีการเคลื่อนไหวฉับไว เช่น กีฬา

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [บันทึกถ่ายกำหนดเอง] → เลือกหมายเลขบันทึกตั้งแต่ [ใช้ค่าบันทึกกดค้าง 1] ถึง [ใช้ค่าบันทึกกดค้าง 3]
  หน้าจอตั้งค่าของหมายเลขที่เลือกไว้จะแสดงขึ้น
 2. เลือกช่องกาเครื่องหมายสำหรับฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการเรียกใช้ที่มีหมายเลขบันทึกหนึ่งหมายเลข โดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางเพื่อเลือกช่องกาเครื่องหมายแต่ละช่อง
  เครื่องหมาย จะแสดงขึ้นในช่องสำหรับฟังก์ชั่น
  • หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้กดที่ตรงกลางอีกครั้ง
 3. เลือกฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการปรับโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุมเพื่อปรับฟังก์ชั่นเป็นค่าที่ต้องการ
  • เลือก [นำเข้าการตั้งค่าปัจจุบัน] เพื่อบันทึกการตั้งค่าปัจจุบันของกล้องไปยังหมายเลขบันทึกที่ท่านเลือกไว้
 4. เลือก [บันทึก]

รายการที่สามารถบันทึกได้

 • ท่านสามารถบันทึกฟังก์ชั่นต่างๆ สำหรับการถ่ายภาพได้ รายการฟังก์ชั่นที่สามารถบันทึกได้จริงจะแสดงขึ้นในเมนูของกล้อง
 • ระดับแสง
 • การตั้งค่าโฟกัส
 • โหมดขับเคลื่อน (นอกเหนือจากระบบตั้งเวลา)

การเรียกค่าที่บันทึกไว้มาใช้งาน

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] → เลือกคีย์ที่ต้องการ จากนั้นเลือกหมายเลขบันทึกหนึ่งหมายเลขตั้งแต่ [ใช้ค่าบันทึกกดค้าง 1] ถึง [ใช้ค่าบันทึกกดค้าง 3]
 2. บนหน้าจอถ่ายภาพ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ขณะกดคีย์ที่ท่านกำหนดให้หมายเลขบันทึกหนึ่งหมายเลขค้างไว้
  การตั้งค่าที่บันทึกไว้จะเปิดใช้งานขณะที่ท่านกดคีย์แบบกำหนดเองค้างไว้

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ [บันทึกถ่ายกำหนดเอง] หลังจากกำหนดหมายเลขบันทึกหนึ่งหมายเลขไปยังคีย์แบบกำหนดเองโดยใช้ [คีย์กำหนดเอง]

หมายเหตุ

 • หมายเลขที่บันทึก [ใช้ค่าบันทึกกดค้าง 1] ถึง [ใช้ค่าบันทึกกดค้าง 3] จะใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ P/A/S/M เท่านั้น
 • เมื่อเรียกใช้การตั้งค่าที่บันทึกไว้ การตั้งค่าที่บันทึกไว้อาจไม่มีผล ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ติดตั้งและสถานะของกล้อง