ขยายตำแหน่งเริ่มต้น

ตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นเมื่อขยายภาพในโหมดดูภาพ

  1. MENU (เล่น) → [ขยายตำแหน่งเริ่มต้น] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ตำแหน่งโฟกัส:
ขยายภาพจากจุดโฟกัสระหว่างการถ่ายภาพ

กึ่งกลาง:
ขยายภาพจากกึ่งกลางหน้าจอ