เปิด AF

ท่านสามารถปรับโฟกัสโดยไม่ต้องกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง การตั้งค่าของ [โหมดโฟกัส] จะยังมีผล

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2)→[คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง] →คีย์ที่ต้องการ จากนั้นกำหนดฟังก์ชั่น [เปิด AF] ให้กับคีย์
  2. กดคีย์ที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [เปิด AF] ไว้ ขณะถ่ายภาพด้วยโฟกัสอัตโนมัติ

คำแนะนำ

  • ตั้งค่า [AF ด้วยชัตเตอร์] ไว้ที่ [ปิด] เมื่อไม่ต้องการให้ทำการปรับโฟกัสอัตโนมัติด้วยปุ่มชัตเตอร์
  • ตั้งค่า [AF ด้วยชัตเตอร์], [AF ล่วงหน้า] และ [Eye-Start AF] ไปที่ [ปิด] เพื่อโฟกัสไปที่ระยะถ่ายภาพที่เจาะจงโดยคาดเดาตำแหน่งของวัตถุ