ไฟช่วย AF (ภาพนิ่ง)

แสงไฟช่วย AF จะช่วยส่องไฟ เพื่อให้โฟกัสได้ง่ายขึ้นบนวัตถุในที่มืด ในระหว่างการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและการล็อคโฟกัส แสงไฟช่วย AF จะสว่างขึ้นเพื่อให้กล้องสามารถโฟกัสได้โดยง่าย

 1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [ไฟช่วย AF] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
แสงไฟช่วย AF จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติในสถานที่มืด
ปิด:
ไม่ใช้แสงไฟช่วย AF

หมายเหตุ

 • ท่านไม่สามารถใช้งาน [ไฟช่วย AF] ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [ภาพเคลื่อนไหว] หรือ [สโลและควิกโมชั่น]
  • เมื่อตั้ง [ โหมดโฟกัส] ไปที่ [AF ต่อเนื่อง] หรือ [AF อัตโนมัติ] และวัตถุกำลังเคลื่อนไหว (เมื่อตัวแสดงโฟกัส หรือ สว่างขึ้น)
  • เมื่อ [ขยายโฟกัส] เปิดอยู่
  • เมื่อตั้ง [เลือกบรรยากาศ] ไปที่โหมดต่อไปนี้
   • [วิว]
   • [กีฬา]
   • [ทิวทัศน์กลางคืน]
  • เมื่อติดอะแดปเตอร์แปลงเมาท์
 • หากแท่นเสียบ Multi Interface มีแฟลชพร้อมฟังก์ชั่นแสงไฟช่วย AF เมื่อเปิดแฟลช แสงไฟช่วย AF ก็จะเปิดเช่นเดียวกัน
 • แสงไฟช่วย AF จะส่องฉายไฟที่สว่างมาก ถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่ามองตรงไปที่แสงไฟช่วย AF ในระยะใกล้