การใช้อะแดปเตอร์ AC/เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ในต่างประเทศ

ท่านสามารถใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (แยกจำหน่าย) และอะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย) ในประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ก็ได้ที่แหล่งจ่ายไฟอยู่ในช่วง 100 V ถึง 240 V AC และ 50 Hz/60 Hz
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ท้องที่ อาจต้องใช้หัวแปลงปลั๊กแปลงไฟเพื่อเชื่อมต่อกับเต้ารับติดผนัง โปรดปรึกษาตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ พร้อมทั้งเตรียมหัวแปลงปลั๊กไฟไปด้วยล่วงหน้า

หมายเหตุ

  • ห้ามใช้ตัวแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอาจส่งผลให้การทำงานผิดพลาดได้