ตั้งค่าท้องที่

ตั้งค่าพื้นที่ที่ท่านกำลังใช้ผลิตภัณฑ์อยู่

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่าท้องที่] → พื้นที่ที่ต้องการ