กำหนดค่ารูรับแสง

ท่านสามารถถ่ายภาพโดยปรับรูรับแสงทำให้ระยะในโฟกัสเปลี่ยนไป หรือปรับฉากหลังให้เบลอ

 1. ตั้งปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ A (กำหนดค่ารูรับแสง)
 2. เลือกค่าที่ต้องการโดยหมุนปุ่มหมุน
  • ค่า F น้อยลง: วัตถุจะอยู่ในโฟกัส แต่สิ่งอื่นที่อยู่หน้าหรือหลังวัตถุจะเบลอ
   ค่า F สูงขึ้น: วัตถุรวมถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังจะชัดทั้งหมด
  • หากค่ารูรับแสงที่ท่านตั้งไว้ไม่สามารถให้ระดับแสงที่เหมาะสมได้ ความเร็วชัตเตอร์บนหน้าจอถ่ายภาพจะกะพริบ ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนค่ารูรับแสง
 3. ปรับโฟกัสและถ่ายภาพวัตถุ
  ความเร็วชัตเตอร์จะถูกปรับอัตโนมัติเพื่อให้ได้ระดับแสงที่เหมาะสม

หมายเหตุ

 • ความสว่างของภาพบนหน้าจออาจจะแตกต่างจากภาพจริงที่ถ่ายได้