หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่

 • ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
 • ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี่อาจแสดงปริมาณไม่ถูกต้องภายใต้สภาพการใช้งานหรือสภาวะแวดล้อมบางอย่าง
 • อย่าให้แบตเตอรี่เปียกน้ำ แบตเตอรี่ไม่กันน้ำ
 • อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก เช่น ในรถยนต์หรือถูกแสงแดดส่องถึงโดยตรง

การชาร์จแบตเตอรี่

 • ทำการชาร์จแบตเตอรี่ (ที่ให้มาด้วย) ก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ครั้งแรก
 • แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้จะค่อยๆ คลายประจุทีละน้อย แม้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสในการถ่ายภาพ
 • ห้ามใช้แบตเตอรี่อื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ว่าให้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการรั่วไหล ความร้อนสูงเกิน การระเบิด ไฟฟ้าช็อต แผลไหม้ หรืออาการบาดเจ็บอื่น ๆ ได้
 • ถ้าไฟ charge กะพริบเมื่อไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม ให้ถอดแบตเตอรี่ออกหรือถอดสาย USB ออกจากกล้องและใส่กลับเข้าไปใหม่เพื่อชาร์จอีกครั้ง
 • ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 10 °C ถึง 30 °C อาจจะชาร์จแบตเตอรี่ได้ไม่เต็มที่ภายใต้อุณหภูมินอกเหนือจากช่วงนี้
 • เมื่อท่านเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่ของแล็ปท็อปอาจลดลง อย่าชาร์จผลิตภัณฑ์นี้กับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนานเกินไป
 • อย่าเปิด/รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ปลุกคอมพิวเตอร์ให้ตื่นจากโหมดสลีป หรือปิดคอมพิวเตอร์ขณะที่ผลิตภัณฑ์นี้กำลังเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เกิดความเสียหายได้ ตัดการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์จากคอมพิวเตอร์ก่อนดำเนินการตามข้างต้น
 • เราไม่รับประกันการชาร์จกรณีที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์ที่ประกอบเองหรือที่ถูกดัดแปลง
 • เมื่อทำการชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับติดผนัง หรือถอดสาย USB ออกจากกล้อง หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้อาจทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง

ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี่

 • ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี่ปรากฏบนหน้าจอ

  A: แบตเตอรี่สูง

  B: แบตเตอรี่หมด

 • ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีกว่าที่ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี่จะปรากฏอย่างถูกต้อง
 • ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี่อาจแสดงปริมาณไม่ถูกต้องภายใต้สภาพการใช้งานหรือสภาวะแวดล้อมบางอย่าง
 • ถ้าปริมาณแบตเตอรี่ไม่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม DISP (การตั้งค่าแสดงผล) เพื่อแสดงปริมาณแบตเตอรี่

เวลาในการชาร์จ (ชาร์จเต็ม)

เวลาในการชาร์จคือประมาณ 285 นาที เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย)

เวลาในการชาร์จข้างต้นคือเวลาสำหรับกรณีที่ชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งไม่มีประจุเลยที่อุณหภูมิ 25°C การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่านี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือสถานการณ์การใช้งาน

การใช้งานแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ ดังนั้นในที่เย็น ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะใช้งานได้นาน ขอแนะนำให้พกแบตเตอรี่ติดตัวไว้ในกระเป๋าที่ชิดกับร่างกายของท่านเพื่อให้แบตเตอรี่อุ่น และใส่แบตเตอรี่เข้าในผลิตภัณฑ์ทันทีก่อนเริ่มถ่ายภาพ ระวังการลัดวงจรไฟฟ้า หากมีวัตถุโลหะ เช่น กุญแจ อยู่ในกระเป๋าของท่าน
 • ประจุแบตเตอรี่อาจหมดอย่างรวดเร็วถ้าท่านใช้แฟลชหรือถ่ายภาพต่อเนื่องบ่อยครั้ง เปิด/ปิดกล้องบ่อยครั้ง หรือตั้งค่าจอภาพให้สว่างมาก
 • ขอแนะนำให้เตรียมแบตเตอรี่สำรองและทดลองถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพจริง
 • ถ้าขั้วแบตเตอรี่สกปรก ท่านอาจไม่สามารถเปิดผลิตภัณฑ์ หรือแบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จอย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดแบตเตอรี่โดยเช็ดฝุ่นออกเบาๆ ด้วยผ้านุ่ม หรือก้านสำลี

วิธีการเก็บรักษาแบตเตอรี่

เพื่อคงการทำงานของแบตเตอรี่ ให้ชาร์จแบตเตอรี่และคลายประจุแบตเตอรี่ในกล้องจนหมดอย่างน้อยปีละครั้งก่อนจัดเก็บ หลังจากถอดแบตเตอรี่ออกจากกล้องแล้ว ให้เก็บแบตเตอรี่ในที่เย็นและแห้ง

อายุการใช้งานแบตเตอรี่

 • แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่จำกัด ถ้าท่านใช้แบตเตอรี่ก้อนเดิมซ้ำๆ กัน หรือใช้แบตเตอรี่ก้อนเดิมเป็นเวลานาน ความจุของแบตเตอรี่จะค่อยๆ ลดลง ถ้าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ลดสั้นลงอย่างมาก อาจถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ก้อนใหม่
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีจัดเก็บและสภาพการใช้งาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมขณะใช้แบตเตอรี่ด้วย