สลับการแสดง TC/UB

ให้ท่านแสดงไทม์โค้ด (TC) และยูสเซอร์บิต (UB) ของภาพเคลื่อนไหวโดยกดคีย์ซึ่งได้กำหนดฟังก์ชั่น [สลับการแสดง TC/UB] ไว้

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง], [คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง] → กำหนดฟังก์ชั่น [สลับการแสดง TC/UB] ให้กับคีย์ที่ต้องการ
  2. กดคีย์ที่กำหนดให้กับฟังก์ชั่น [สลับการแสดง TC/UB]
    • ทุกครั้งที่กดคีย์ การแสดงผลบนจอภาพจะสลับจากตัวนับเวลาการบันทึกภาพเคลื่อนไหว → ไทม์โค้ด (TC) → ยูสเซอร์บิต (UB) ตามลำดับนี้

หมายเหตุ

  • เมื่อพลิกจอภาพขณะอยู่ในโหมดถ่ายภาพ เช่น ระหว่างการถ่ายภาพตนเอง ข้อมูล TC/UB จะไม่แสดงขึ้น ในโหมดดูภาพ ข้อมูล TC/UB จะแสดงขึ้น แม้ว่าจอภาพจะพลิกอยู่ก็ตาม