คุณภาพ JPEG (ภาพนิ่ง)

เลือกคุณภาพของภาพ JPEG เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [RAW & JPEG] หรือ [JPEG]

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [คุณภาพ JPEG] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ละเอียดมาก/ละเอียด/ปกติ:
เนื่องจากอัตราการบีบอัดข้อมูลจะเพิ่มขึ้นจาก [ละเอียดมาก] เป็น [ละเอียด] เป็น [ปกติ] ขนาดของไฟล์จะลดลงตามลำดับเดียวกัน ทำให้สามารถบันทึกไฟล์ได้จำนวนมากกว่าในการ์ดหน่วยความจำหนึ่งอัน แต่คุณภาพของภาพจะด้อยกว่า