การหมุนภาพที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ (หมุนการแสดงภาพ)

เลือกทิศทางเมื่อเปิดดูภาพนิ่งที่บันทึกไว้

  1. MENU(เล่น) → [หมุนการแสดงภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
ขณะที่ท่านหมุนกล้อง ภาพที่แสดงจะหมุนโดยอัตโนมัติตามทิศทางการหมุนของกล้องที่ตรวจจับได้
แมนนวล:
ภาพที่ถ่ายแนวตั้งจะแสดงในแนวตั้ง ถ้าท่านตั้งค่าแนวภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น [หมุน] ภาพจะปรากฏตามนั้น
ปิด:
ภาพจะแสดงในแนวนอนเสมอ