ทำความสะอาด

ถ้าฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกเข้าไปในตัวกล้องและติดอยู่บนผิวของเซ็นเซอร์ภาพ (ส่วนที่แปลงแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า) อาจทำให้มีจุดสีดำปรากฏบนภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ

 1. ยืนยันว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่เพียงพอแล้ว
 2. MENU (ตั้งค่า) → [ทำความสะอาด][ตกลง]
  เซ็นเซอร์ภาพจะสั่นเล็กน้อยเพื่อเขย่าเอาฝุ่นละอองออก
 3. ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 4. ถอดเลนส์ออก
 5. ใช้ลูกยางเป่าทำความสะอาดผิวเซ็นเซอร์ภาพและพื้นที่โดยรอบ

 6. ใส่เลนส์

คำแนะนำ

 • สำหรับวิธีการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองบนเซ็นเซอร์ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาด โปรดดูได้จาก URL ต่อไปนี้
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php

หมายเหตุ

 • ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพอย่างรวดเร็ว
 • ลูกยางทำความสะอาด ไม่ได้ให้มาพร้อมผลิตภัณฑ์นี้ ใช้ลูกยางทำความสะอาดที่มีจำหน่ายทั่วไป
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ระดับ (ไอคอนแบตเตอรี่เหลือ 3 ขีด) ขึ้นไป ก่อนทำความสะอาด แนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ AC (ที่ให้มาด้วย)
 • อย่าใช้ลูกยางแบบสเปรย์เนื่องจากอาจพ่นหยดน้ำกระจายเข้าในตัวกล้อง
 • อย่าใส่ปลายของลูกยางทำความสะอาดเข้าไปในช่องถัดจากบริเวณยึดเลนส์เพื่อที่ปลายของลูกยางจะได้ไม่สัมผัสกับเซ็นเซอร์ภาพ
 • ถือกล้องคว่ำลงเล็กน้อยเพื่อให้ฝุ่นหลุดออกมา
 • อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกกระแทกขณะทำความสะอาด
 • ขณะทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพด้วยลูกยางทำความสะอาด อย่าเป่าแรงเกินไป ถ้าเป่าเซ็นเซอร์แรงเกินไป ผลิตภัณฑ์ด้านในอาจได้รับความเสียหาย
 • ถ้าฝุ่นยังคงไม่หมดไปหลังทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ตามที่แนะนำ โปรดปรึกษาศูนย์บริการ