แสดงภาพอัตโนมัติ

ท่านสามารถตรวจสอบภาพที่บันทึกบนหน้าจอได้ทันทีหลังจากถ่ายภาพ ท่านสามารถตั้งระยะเวลาแสดงภาพของระบบดูภาพอัตโนมัติ

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [แสดงภาพอัตโนมัติ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

10 วินาที/5 วินาที/2 วินาที:
แสดงภาพที่บันทึกบนหน้าจอทันทีหลังจากถ่ายภาพตามระยะเวลาที่เลือกไว้ ถ้าท่านทำการขยายภาพระหว่างการแสดงภาพอัตโนมัติ ท่านสามารถตรวจสอบภาพนั้นได้โดยใช้อัตราที่ขยาย
ปิด:
ไม่แสดงภาพอัตโนมัติ

หมายเหตุ

  • เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่นที่ทำการประมวลผลภาพ ภาพก่อนการประมวลผลอาจจะแสดงขึ้นชั่วคราว ตามด้วยภาพหลังการประมวลผล
  • การตั้งค่า DISP (การตั้งค่าแสดงผล) จะนำไปใช้กับการแสดงภาพอัตโนมัติ