บันทึกภาพพร็อกซี่

ตั้งค่าว่าจะให้บันทึกภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ที่อัตราบิตต่ำไปพร้อมกับที่บันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S หรือไม่ เนื่องจากภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่เป็นไฟล์ขนาดเล็ก จึงเหมาะกับการถ่ายโอนไปยังสมาร์ทโฟนหรืออัพโหลดไปยังเว็บไซต์

 1. MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [บันทึกภาพพร็อกซี่] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด :
ภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่จะถูกบันทึกไปพร้อมกัน
ปิด :
ภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่จะไม่ถูกบันทึก

คำแนะนำ

 • ภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่จะถูกบันทึกในรูปแบบ XAVC S HD (1280×720) ขนาด 9 Mbps อัตราเฟรมของภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่จะเหมือนกับของภาพเคลื่อนไหวต้นฉบับ
 • ภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่จะไม่แสดงในหน้าจอแสดงภาพ (หน้าจอแสดงภาพเดียวหรือหน้าจอดัชนีภาพ) จะปรากฏบนภาพเคลื่อนไหวที่มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ไปพร้อมกัน

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถดูภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่บนกล้องนี้ได้
 • ภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่จะไม่สามารถบันทึกได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [AVCHD]
  • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S HD] และตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [120p]/[100p]
 • การลบ/การป้องกันภาพเคลื่อนไหวที่มีภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่จะลบ/ป้องกันทั้งภาพเคลื่อนไหวต้นฉบับและพร็อกซี่ ท่านไม่สามารถลบ/ป้องกันเฉพาะภาพเคลื่อนไหวต้นฉบับหรือภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ได้
 • ไม่สามารถตัดต่อภาพเคลื่อนไหวบนกล้องนี้ได้