ตั้งเรต(คีย์กำหนดเอง)

กำหนดตัวเลขที่ใช้ได้สำหรับ เมื่อให้คะแนนภาพด้วยคีย์ที่กำหนด [เรตติ้ง] ไว้ โดยใช้ [คีย์กำหนดเอง]

  1. MENU (เล่น) → [ตั้งเรต(คีย์กำหนดเอง)]
  2. ทำเครื่องหมาย ให้ตัวเลข ที่ต้องการเปิดใช้งาน
    ท่านสามารถเลือกตัวเลขที่ทำเครื่องหมายไว้ เมื่อตั้งค่า [เรตติ้ง] โดยใช้คีย์กำหนดเอง