การสลับไปมาระหว่างภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหว (โหมดดูภาพ)

ตั้งค่าโหมดดูภาพ (วิธีแสดงภาพ)

  1. MENU(เล่น) → [โหมดดูภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ดูภาพตามวันที่:
แสดงภาพตามวันที่
ดูโฟลเดอร์ (ภาพนิ่ง):
แสดงภาพนิ่งเท่านั้น
ดู AVCHD:
แสดงภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ AVCHD เท่านั้น
ดู XAVC S HD:
แสดงภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ XAVC S HD เท่านั้น
ดู XAVC S 4K:
แสดงภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ XAVC S 4K เท่านั้น