แสดงข้อมูลสื่อบันทึก

แสดงเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ของการ์ดหน่วยความจำ รวมทั้งแสดงจำนวนภาพนิ่งที่สามารถบันทึกได้ของการ์ดหน่วยความจำที่เสียบอยู่

  1. MENU (ตั้งค่า) → [แสดงข้อมูลสื่อบันทึก]