การใส่/การถอดแบตเตอรี่

  1. เปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำ

  2. ใส่ก้อนแบตเตอรี่โดยที่ยังกดก้านล็อค (A) ด้วยปลายแบตเตอรี่ จนกว่าแบตเตอรี่จะล็อคเข้าที่

  3. ปิดฝาปิด

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการเข้าถึงไม่ติดสว่างอยู่ และปิดกล้อง จากนั้น เลื่อนก้านล็อค (A) แล้วนำแบตเตอรี่ออกมา ระวังอย่าทำแบตเตอรี่หล่น