ข้อควรระวัง

โปรดดูเพิ่มเติมที่ “หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน” ใน คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (ที่ให้มาด้วย) ของผลิตภัณฑ์นี้

รายละเอียดของข้อมูลที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและข้อมูลจำเพาะในคู่มือนี้ยึดตามอุณหภูมิแวดล้อมปกติที่ 25ºC เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • ข้อมูลก้อนแบตเตอรี่จะยึดตามก้อนแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วจนกระทั่งไฟชาร์จดับลง

อุณหภูมิการใช้งาน

 • ไม่แนะนำให้ถ่ายภาพในสถานที่ซึ่งเย็นหรือร้อนมากกว่าช่วงอุณหภูมินี้
 • ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมที่สูง อุณหภูมิของกล้องจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • เมื่ออุณหภูมิของกล้องเพิ่มสูงขึ้น คุณภาพของภาพอาจด้อยลง ขอแนะนำให้รอจนกระทั่งอุณหภูมิของกล้องลดลงก่อนที่จะถ่ายภาพต่อไป
 • กล้องอาจไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้หรืออาจปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของกล้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิกล้องและแบตเตอรี่ จะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอก่อนกล้องปิดสวิตช์ หรือก่อนที่ท่านจะไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้อีกต่อไป ในกรณีนี้ ให้ปิดสวิตช์กล้องและรอจนกว่าอุณหภูมิของกล้องและแบตเตอรี่จะลดลง ถ้าหากท่านเปิดสวิตช์โดยไม่รอให้กล้องและแบตเตอรี่เย็นลงอย่างพอเพียง กล้องอาจจะปิดสวิตช์อีกครั้งหรือท่านอาจยังไม่สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกเป็นเวลานานหรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K

ระยะเวลาในการบันทึกอาจสั้นลงในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว 4K ทำให้แบตเตอรี่อุ่นขึ้น หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่

หมายเหตุเกี่ยวกับการเล่นภาพเคลื่อนไหวบนอุปกรณ์อื่น

ภาพเคลื่อนไหว XAVC S สามารถเปิดดูได้เฉพาะบนอุปกรณ์ที่รองรับ XAVC S เท่านั้น

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก/การแสดงภาพ

 • ก่อนที่ท่านจะเริ่มบันทึกภาพ ให้ลองบันทึกภาพตัวอย่างก่อนเพื่อให้มั่นใจว่ากล้องจะทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • ไม่มีการรับประกันการแสดงภาพที่บันทึกด้วยผลิตภัณฑ์ของท่านบนอุปกรณ์อื่น และการแสดงภาพที่บันทึกหรือแก้ไขด้วยอุปกรณ์อื่นบนผลิตภัณฑ์ของท่าน
 • Sony ไม่อาจรับประกันได้ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวในการบันทึก หรือเกิดการสูญเสียหรือเสียหายต่อภาพที่บันทึกหรือข้อมูลเสียง เนื่องจากการทำงานผิดปกติของกล้องหรือสื่อบันทึก ฯลฯ ทั้งนี้เราขอแนะนำให้สำรองข้อมูลที่สำคัญเก็บไว้
 • เมื่อฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำแล้ว ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำจะถูกลบทิ้งและไม่สามารถเรียกคืนมาได้ ก่อนที่จะฟอร์แมท ให้คัดลอกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น

การสำรองข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำ

ข้อมูลอาจจะได้รับความเสียหายในกรณีต่อไปนี้ อย่าลืมสำรองข้อมูลไว้เพื่อเป็นการป้องกัน

 • เมื่อถอดการ์ดหน่วยความจำ ถอดสาย USB หรือปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ขณะกำลังอ่านหรือเขียนข้อมูล
 • เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำในสถานที่ที่มีไฟฟ้าสถิตหรือสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า

ไฟล์ฐานข้อมูลมีข้อผิดพลาด

 • ถ้าท่านเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ไม่มีไฟล์ฐานข้อมูลภาพลงในผลิตภัณฑ์และเปิดสวิตช์ ผลิตภัณฑ์จะสร้างไฟล์ฐานข้อมูลภาพขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยใช้ความจุบางส่วนของการ์ดหน่วยความจำ กระบวนการนี้อาจใช้เวลานานและท่านไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้จนกว่ากระบวนการนี้จะแล้วเสร็จ
 • ถ้าเกิดข้อผิดพลาดกับไฟล์ฐานข้อมูล ให้ส่งภาพทั้งหมดไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านโดยใช้ PlayMemories Home จากนั้นฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำโดยใช้ผลิตภัณฑ์นี้

อย่าใช้งานหรือเก็บผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่อไปนี้

 • ในสถานที่ที่มีอากาศร้อนจัด เย็นจัด หรือความชื้นสูง
  ในบางสถานที่ เช่น ภายในรถที่จอดกลางแดด ตัวกล้องอาจบิดเบี้ยวจนเสียรูปและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการทำงานผิดปกติได้
 • การเก็บไว้ในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรงหรือใกล้ฮีทเตอร์
  ตัวกล้องอาจเปลี่ยนสีหรือเสียรูป ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการทำงานผิดปกติได้
 • ในสถานที่ซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนสูง
  อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดและไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ นอกจากนี้ สื่อที่ใช้บันทึกอาจใช้ไม่ได้และข้อมูลที่บันทึกอาจเสียหาย
 • ใกล้สนามแม่เหล็กความแรงสูง
 • ในสถานที่ที่มีทรายหรือฝุ่นมาก
  ระมัดระวังอย่าให้ทรายหรือฝุ่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์ได้ เพราะนั่นอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติและในบางกรณีอาจจะทำการซ่อมแซมไม่ได้
 • ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง
  อาจทำให้เลนส์เป็นราได้
 • ในบริเวณที่มีคลื่นวิทยุแรงหรือมีการปล่อยรังสี
  การบันทึกและการแสดงภาพอาจทำงานไม่ถูกต้อง

ความชื้นที่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ

 • ถ้าหากเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์โดยตรงจากสถานที่เย็นไปยังสถานที่อุ่น ความชื้นอาจจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเกาะภายในหรือภายนอกตัวผลิตภัณฑ์ ความชื้นที่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้
 • เพื่อป้องกันการกลั่นตัวของความชื้นเป็นหยดน้ำเมื่อท่านนำผลิตภัณฑ์จากสถานที่ที่เย็นไปยังสถานที่ที่อุ่นทันที ให้ใส่ในถุงพลาสติกก่อนและปิดผนึกไว้ไม่ให้อากาศเข้าไป รอประมาณหนึ่งชั่วโมงจนกว่าอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์จะเท่ากับอุณหภูมิแวดล้อม
 • ถ้าหากความชื้นกลั่นตัวเป็นหยดน้ำภายในผลิตภัณฑ์ ให้ปิดสวิตช์แล้วรอประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ความชื้นระเหยออกไป ถ้าหากท่านพยายามถ่ายภาพขณะที่มีหยดน้ำอยู่ในเลนส์ ท่านจะไม่สามารถถ่ายได้ภาพที่ชัดเจน

ข้อควรระวังในการพกพา

 • อย่าจับ กระแทก หรือใช้ชิ้นส่วนต่อไปนี้อย่างรุนแรง หากกล้องของท่านมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้:
  • ส่วนที่เป็นเลนส์
  • ส่วนจอภาพที่ปรับได้
  • ส่วนแฟลชที่ปรับได้
  • ส่วนช่องมองภาพที่ปรับได้
 • อย่าพกพากล้องในขณะที่ยังติดขาตั้งกล้องอยู่ เพราะอาจทำให้ช่องต่อขาตั้งกล้องแตกหักได้
 • อย่านั่งลงบนเก้าอี้หรือบนสถานที่ใด ๆ ขณะที่มีกล้องอยู่ในกระเป๋าหลังกางเกงหรือกระโปรงของท่าน เนื่องจากอาจจะทำให้กล้องทำงานผิดปกติหรือเสียหายได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์

 • ก่อนที่ท่านจะเชื่อมต่อสายเข้ากับขั้วต่อ โปรดตรวจสอบทิศทางของขั้วต่อ จากนั้นให้เสียบสายเข้าไปตรง ๆ อย่าเสียบหรือถอดสายอย่างรุนแรง เพราะอาจทำให้ส่วนของขั้วต่อแตกหักได้
 • กล้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นแม่เหล็ก รวมทั้งแม่เหล็ก อย่านำวัตถุที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิตและแผ่นฟล็อปปีดิสก์ เข้าใกล้ตัวกล้อง
 • ภาพที่บันทึกไว้อาจแตกต่างจากภาพที่ดูจากจอก่อนการบันทึก

การเก็บรักษา

 • สำหรับกล้องที่มีเลนส์
  ใส่ฝาปิดเลนส์เสมอเมื่อไม่ใช้งานกล้อง (เฉพาะรุ่นที่ให้มาพร้อมฝาปิดเลนส์)
 • สำหรับกล้องชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้
  ใส่ฝาปิดหน้าเลนส์หรือฝาปิดตัวกล้องเสมอเมื่อไม่ใช้งานกล้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเข้าไปภายในตัวกล้อง ให้เช็ดฝุ่นออกจากฝาปิดตัวกล้องก่อนที่จะสวมเข้ากับกล้อง
 • หากกล้องสกปรกหลังใช้งาน ให้ทำความสะอาด น้ำ ทราย ฝุ่น ไอเกลือ ฯลฯ ตกค้างในกล้องอาจทำให้การทำงานผิดปกติได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้เลนส์

 • เมื่อใช้เลนส์เพาเวอร์ซูม ระวังอย่าให้นิ้วหรือวัตถุอื่นใดเข้าไปติดในเลนส์ (เฉพาะรุ่นที่มีระบบเพาเวอร์ซูมหรือกล้องชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้)
 • หากท่านต้องวางกล้องภายใต้แหล่งกำเนิดแสง เช่น แสงแดด ให้ใส่ฝาปิดเลนส์เข้ากับกล้อง (เฉพาะรุ่นที่ให้มาพร้อมฝาปิดเลนส์หรือกล้องชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้)
 • เมื่อถ่ายภาพย้อนแสง พยายามให้ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากมุมภาพให้มากพอ มิฉะนั้น แสงแดดอาจเข้าจุดสู่โฟกัสภายในกล้องและส่งผลให้เกิดควันหรือติดไฟได้ แม้เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากมุมภาพเพียงเล็กน้อย ก็ยังอาจส่งผลให้เกิดควันหรือติดไฟได้
 • อย่าให้เลนส์สัมผัสกับลำแสงโดยตรง เช่น แสงเลเซอร์ เนื่องจากอาจทำให้เซ็นเซอร์ภาพได้รับความเสียหายและเป็นเหตุให้กล้องทำงานผิดปกติได้
 • ถ้าหากวัตถุอยู่ใกล้เกินไป ภาพอาจจะมีรอยฝุ่นหรือคราบลายนิ้วมือที่ติดบนเลนส์ เช็ดเลนส์ด้วยผ้านุ่ม ฯลฯ

หมายเหตุเกี่ยวกับแฟลช (เฉพาะรุ่นที่มีแฟลช)

 • อย่าให้นิ้วมืออยู่ใกล้แฟลช ส่วนที่เปล่งแสงอาจร้อนขึ้น
 • ลบคราบสกปรกออกจากผิวแฟลช คราบสกปรกบนผิวแฟลชอาจทำให้เกิดควันหรือเผาไหม้ได้ เนื่องจากความร้อนที่เกิดจากการเปล่งแสง หากมีคราบสกปรก/ฝุ่น ให้เช็ดออกด้วยผ้านุ่ม
 • ปรับแฟลชกลับไปที่ตำแหน่งเดิมหลังจากใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนของแฟลชไม่ได้ตั้งขึ้น (เฉพาะรุ่นที่แฟลชปรับได้)

หมายเหตุเกี่ยวกับแท่นเสียบ Multi Interface (เฉพาะรุ่นที่มีแท่นเสียบ Multi Interface)

 • เมื่อใส่หรือถอดอุปกรณ์เสริม เช่น แฟลชภายนอก เข้ากับแท่นเสียบ Multi Interface อันดับแรกให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง OFF เมื่อติดอุปกรณ์เสริม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมนั้นยึดแน่นกับกล้องดีแล้ว
 • อย่าใช้แท่นเสียบ Multi Interface กับแฟลชที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปที่ใช้แรงดันไฟ 250 V หรือมากกว่า หรือที่มีขั้วตรงข้ามกับกล้อง การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

หมายเหตุเกี่ยวกับช่องมองภาพและแฟลช (เฉพาะรุ่นที่มีช่องมองภาพหรือแฟลช)

 • ระวังไม่ให้นิ้วของท่านกีดขวางเมื่อกดช่องมองภาพหรือแฟลชลง (เฉพาะรุ่นที่มีช่องมองภาพที่ปรับได้หรือแฟลชที่ปรับได้)
 • ถ้ามีน้ำ ฝุ่นละออง หรือทรายติดอยู่ในช่องมองภาพหรือแฟลช อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติได้ (เฉพาะรุ่นที่มีช่องมองภาพที่ปรับได้หรือแฟลชที่ปรับได้)

หมายเหตุเกี่ยวกับช่องมองภาพ (เฉพาะรุ่นที่มีช่องมองภาพ)

 • เมื่อถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ ท่านอาจมีอาการบางอย่าง เช่น ปวดตา ตาล้า หรือคลื่นไส้อาเจียนคล้ายกับอาการเมารถ ขอแนะนำให้หยุดพักเป็นช่วง ๆ ขณะที่ถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ
  ในกรณีที่ท่านรู้สึกไม่สบายตัว ให้หยุดใช้ช่องมองภาพจนกว่าอาการของท่านจะดีขึ้น และไปพบแพทย์หากจำเป็น
 • ห้ามใช้แรงกดช่องมองภาพลง เมื่อดึงเลนส์ตาออก การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ (เฉพาะรุ่นที่มีช่องมองภาพที่ปรับได้และเลนส์ตาที่ดึงออกได้)
 • หากท่านกวาดกล้องขณะกำลังมองผ่านช่องมองภาพ หรือขยับดวงตาไปรอบ ๆ ภาพในช่องมองภาพอาจผิดเพี้ยนหรือสีของภาพอาจเปลี่ยน นี่เป็นลักษณะของเลนส์หรืออุปกรณ์แสดงผล ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด เมื่อท่านถ่ายภาพ ขอแนะนำให้มองที่บริเวณตรงกลางของช่องมองภาพ
 • ภาพอาจผิดเพี้ยนเล็กน้อยใกล้กับมุมของช่องมองภาพ ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ หากต้องการดูองค์ประกอบทั้งหมดพร้อมด้วยรายละเอียดทั้งหมดของภาพ ท่านสามารถดูจากจอภาพได้เช่นกัน
 • หากท่านใช้กล้องในสถานที่เย็น ภาพอาจมีเงาปรากฏ ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ

หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพ

 • อย่ากดจอภาพแรงๆ จออาจแสดงสีผิดเพี้ยนและอาจทำให้ทำงานผิดปกติ
 • ถ้ามีหยดน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นอยู่บนจอภาพ ให้เช็ดออกด้วยผ้านุ่ม ถ้าปล่อยให้จอภาพเปียกนานๆ ผิวด้านนอกของจอภาพอาจเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสภาพได้ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายได้
 • หากท่านใช้กล้องในสถานที่เย็น ภาพอาจมีเงาปรากฏ ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ

ความเข้ากันได้ของข้อมูลภาพ

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตตามมาตรฐานสากล DCF (Design rule for Camera File system) ซึ่งกำหนดโดย JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

บริการและซอฟต์แวร์โดยบริษัทอื่น

บริการเครือข่าย เนื้อหา และ [ระบบปฏิบัติการและ] ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้อาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการแต่ละราย และอาจเปลี่ยนแปลง หยุดชะงักหรือยกเลิกได้ตลอดเวลา และอาจมีค่าธรรมเนียม ต้องลงทะเบียนและระบุข้อมูลบัตรเครดิต

หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ในการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครือข่าย ให้เชื่อมต่อผ่านเราเตอร์หรือพอร์ต LAN ที่มีฟังก์ชั่นเดียวกัน หากไม่ได้เชื่อมต่อในลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย

หมายเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัย

 • SONY จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณ การรั่วไหลของข้อมูลซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อันเกิดจากข้อมูลจำเพาะของการส่งสัญญาณ หรือปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยอื่น ๆ
 • บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเครือข่ายอาจสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน เมื่่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครือข่าย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายได้รับการป้องกันอย่างปลอดภัย
 • อาจมีการสกัดกั้นเนื้อหาของการสื่อสารโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตในบริเวณใกล้เคียงกับสัญญาณโดยไม่รู้ตัว เมื่อใช้การสื่อสารผ่าน LAN ไร้สาย ให้ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเนื้อหาของการสื่อสาร