การติดตามวัตถุ (ฟังก์ชั่นติดตาม)

กล้องนี้มีฟังก์ชั่นติดตามซึ่งจะติดตามวัตถุ และทำเครื่องหมายไว้อย่างต่อเนื่องด้วยกรอบโฟกัส

ท่านสามารถตั้งค่าตำแหน่งเริ่มเพื่อติดตามโดยเลือกจากพื้นที่โฟกัส หรือระบุด้วยการใช้งานแบบสัมผัส ฟังก์ชั่นที่ต้องการจะแตกต่างกันไปตามวิธีการตั้งค่า

การตั้งค่าตำแหน่งเริ่มติดตามโดยการโฟกัสพื้นที่ ([ติดตาม] ภายใต้ [บริเวณปรับโฟกัส])

กรอบโฟกัสที่เลือกถูกตั้งค่าเป็นตำแหน่งเริ่มติดตาม และการติดตามจะเริ่มโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  • ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง
  • ฟังก์ชั่นนี้จะใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] เป็น [AF ต่อเนื่อง]

การตั้งค่าตำแหน่งเริ่มติดตามโดยการใช้งานแบบสัมผัส ([ติดตามโดยแตะจอ] ภายใต้ [ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส])

ท่านสามารถตั้งค่าวัตถุที่จะติดตามโดยแตะที่จอภาพ

  • ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้ในโหมดถ่ายภาพนิ่งและโหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว
  • ฟังก์ชั่นนี้จะใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [AF ครั้งเดียว], [AF อัตโนมัติ], [AF ต่อเนื่อง] หรือ [DMF]

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [ติดตาม] ชั่วคราว ([เปิดติดตาม] ภายใต้ [คีย์กำหนดเอง])

แม้ตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจาก [ติดตาม] ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าชั่วคราวสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [ติดตาม] ขณะที่ท่านกดปุ่มที่กำหนดให้กับฟังก์ชั่น [เปิดติดตาม]ค้างไว้

  • กำหนดฟังก์ชั่น [เปิดติดตาม] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [คีย์กำหนดเอง] ล่วงหน้า
  • ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้ในโหมดถ่ายภาพนิ่ง
  • ฟังก์ชั่นนี้จะใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] เป็น [AF ต่อเนื่อง]