การบันทึกใบหน้า (การเปลี่ยนลำดับ)

หากมีการลงทะเบียนใบหน้าที่ต้องการให้ความสำคัญหลายใบหน้า ใบหน้าที่ลงทะเบียนก่อนจะมีความสำคัญสูงกว่า ท่านสามารถแก้ไขลำดับความสำคัญ

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [การบันทึกใบหน้า][การเปลี่ยนลำดับ]
  2. เลือกใบหน้าที่ต้องการเปลี่ยนลำดับของความสำคัญ
  3. เลือกปลายทาง