ขอบเขตสี (ภาพนิ่ง)

วิธีการแทนสีโดยใช้ตัวเลขต่างๆ หรือช่วงของการผลิตสีซ้ำ เรียกว่า “ขอบเขตสี” ท่านสามารถเปลี่ยนขอบเขตสีให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของภาพ

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1)[ขอบเขตสี] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

sRGB:
นี่เป็นพิกัดสีมาตรฐานของกล้องดิจิตอล ใช้ [sRGB] ในการถ่ายภาพปกติ เช่น เมื่อท่านต้องการพิมพ์ภาพโดยไม่ทำการปรับแต่งใด ๆ
AdobeRGB:
พิกัดสีนี้มีขอบเขตการสร้างสีที่กว้าง Adobe RGB ให้ผลดีในกรณีที่วัตถุมีสีเขียวหรือแดงสดใส ชื่อไฟล์ของภาพที่บันทึกเริ่มต้นด้วย “_.”

หมายเหตุ

  • [AdobeRGB] ใช้สำหรับโปรแกรมหรือเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการจัดการสีและการเลือกพิกัดสีของ DCF2.0 อาจจะไม่สามารถพิมพ์ภาพหรือดูภาพด้วยสีที่ถูกต้อง ถ้าหากโปรแกรมหรือเครื่องพิมพ์ไม่สนับสนุน Adobe RGB
  • เมื่อเปิดแสดงภาพที่ถ่ายด้วย [AdobeRGB] บนอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนAdobe RGB ภาพจะมีความอิ่มสีลดน้อยลง