การใช้งานปุ่มควบคุม

 • ท่านสามารถเลือกรายการการตั้งค่าได้โดยการหมุนหรือกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม การเลือกของท่านจะถูกกำหนดเมื่อท่านกดตรงกลางปุ่มควบคุม
 • การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา และตรงกลางปุ่มควบคุมจะเป็นดังนี้
  ด้านบน: DISP (การตั้งค่าการแสดงผล)
  ด้านล่าง: ชดเชยแสง/ดัชนีภาพ (/)
  ด้านซ้าย: โหมดขับเคลื่อน (/)
  ด้านขวา: ISO
  ตรงกลาง: มาตรฐานโฟกัส
  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ต้องการให้ด้านล่าง/ซ้าย/ขวาและตรงกลางของปุ่มควบคุมได้เช่นกัน
 • ในระหว่างที่ดูภาพ ท่านสามารถเรียกดูภาพถัดไป/ภาพก่อนหน้าได้โดยการกดด้านขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุมหรือการหมุนปุ่มควบคุม