การแก้ไขปัญหา

ถ้าหากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ลองวิธีการแก้ไขต่อไปนี้

  1. ถอดแบตเตอรี่ออก รอประมาณหนึ่งนาที ใส่แบตเตอรี่เข้าไปอีกครั้ง แล้วเปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์
  2. ตั้งค่าทุกอย่างใหม่ให้กลับคืนสู่ค่าเริ่มต้น
  3. ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของท่านหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ และคำตอบของคำถามที่พบบ่อยได้จากเว็บไซต์บริการลูกค้าของเรา
    https://www.sony.net/