การทำความสะอาด

การทำความสะอาดเลนส์

  • อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น ทินเนอร์หรือเบนซิน
  • เมื่อทำความสะอาดผิวเลนส์ ให้เช็ดฝุ่นโดยใช้ลูกยางทำความสะอาดที่มีจำหน่ายทั่วไป ในกรณีที่มีฝุ่นติดที่พื้นผิว เช็ดฝุ่นออกด้วยผ้านุ่มหรือกระดาษทิชชูที่ชุบน้ำยาทำความสะอาดเลนส์เล็กน้อย เช็ดวนเป็นรูปก้นหอยจากกึ่งกลางออกด้านนอก อย่าฉีดสเปรย์น้ำยาทำความสะอาดเลนส์ลงที่ผิวเลนส์โดยตรง

การทำความสะอาดตัวกล้อง

อย่าสัมผัสโดนส่วนของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในเมาท์เลนส์ เช่น หน้าสัมผัสเลนส์ ใช้ลูกยาง*เป่าทำความสะอาดฝุ่นที่มีจำหน่ายทั่วไป ในการทำความสะอาดข้างในเมาท์เลนส์

*อย่าใช้ลูกยางแบบสเปรย์เนื่องจากจะทำให้การทำงานผิดปกติได้

การทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ์

ทำความสะอาดผิวผลิตภัณฑ์ด้วยผ้านุ่มชุบน้ำเล็กน้อย แล้วเช็ดผิวอีกครั้งด้วยผ้าแห้ง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผิวขัดหรือตัวผลิตภัณฑ์:

  • อย่าให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสถูกสารเคมีเช่น ทินเนอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ ผ้าเช็ดชนิดใช้แล้วทิ้ง ยาไล่แมลง ครีมกันแดด หรือ ยาฆ่าแมลง
  • อย่าแตะผลิตภัณฑ์ด้วยมือของท่านที่มีสารข้างต้นติดอยู่
  • อย่าให้กล้องสัมผัสถูกยางหรือพลาสติกไวนิลเป็นเวลานาน

การทำความสะอาดจอภาพ

  • หากท่านใช้กระดาษทิชชูหรือวัสดุอื่นเช็ดหน้าจอแรงๆ สารเคลือบผิวอาจจะลอกออก
  • หากหน้าจอเริ่มสกปรกจากรอยนิ้วมือหรือฝุ่น ให้เช็ดฝุ่นออกจากหน้าจอเบาๆ จากนั้นทำความสะอาดหน้าจอด้วยผ้านุ่มหรือวัสดุอื่น